Το σήμα BikeFriendlyως εργαλείο Τουριστικής και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

2022-03-28 14:00:00

H ποδηλασία αποτελεί μια ανερχόμενη τα τελευταία χρόνια δραστηριότητα καθώς το ποδήλατο είναι εκ των πραγμάτων ένα covid-free μεταφορικό μέσο που συμβάλλει στον αποσυγχρωτισμό και στην επαφή των επισκεπτών με τον φυσικό χώρο και το περιβάλλον. Ταυτόχρονα, είναι μια ήπια δραστηριότητα, αρκετά διαδεδομένη στις χώρες καταγωγής του τουριστών, που δίνει στους επισκέπτες τη δυνατότητα με ένα οικείο για αυτούς μέσο, να ενεργοποιήσουν κάθε τους φυσική αίσθηση στις ομορφιές των τόπων που θα επισκεφτούν. Αποτελεί δηλαδή μια πολύτιμη δραστηριότητα άθλησης και ψυχαγωγίας.

Ακόμη, το ποδήλατο, ως ένα ήπιο προς το περιβάλλον μεταφορικό μέσο, συμβάλλει ενεργά στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στον τομέα των μετακινήσεων (πολιτών και τουριστών), περιορίζοντας έτσι τις δυσχερείς συνέπειες τις περιβαλλοντικής κρίσης στις τοπικές κοινότητες και ευρύτερα στον πλανήτη. Πρόκειται λοιπόν για μια δραστηριότητα, που είναι σε θέση να διαμορφώσει μια νέα στρατηγική τόσο στον τουρισμό όσο και στην κινητικότητα των πολιτών, που στο επίκεντρό της θέτει τον «ήπιο τουρισμό».

Η NatTour σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης (Ε.Ε.Π.Φ.) έχει αναπτύξει το Σήμα “Bike Friendly” ως ένα αναγνωρίσιμο σήμα φιλικών προς το ποδήλατο προορισμών και επιχειρήσεων. Παράλληλα έχει πρωτοστατήσει τα τελευταία χρόνια στην ανάπτυξη και προώθηση ενός δικτύου ξενοδοχείων, συνεργατών και προορισμών, φιλικών στους ποδηλάτες, την προώθηση της χρήσης του ποδηλάτου ως ένα φιλικό προς το περιβάλλον μεταφορικό μέσο και την ανάπτυξη εναλλακτικών-θεματικών μορφών τουρισμού όπως ο ποδηλατικός τουρισμός. Παράλληλα, έχει συμβάλλει στην προβολή και προώθηση των μελών του δικτύου (την τρέχουσα στιγμή στο δίκτυο συμμετέχουν 130 ξενοδοχεία, 8 δήμοι και 30 ποδηλατικές εταιρείες-τουριστικά γραφεία), αλλά και στην προσέλκυση τουριστών. Η γίνεται.

Τα οφέλη της συμμετοχής στο Bike Friendly είναι πολλαπλά. Ξεκινούν από τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος μιας επιχείρησης με τη δραστηριότητα της ποδηλασίας και την επανατοποθέτηση της τόσο στην ελληνική, όσο και στη διεθνή αγορά, διεισδύοντας σε πρόσθετα τμήματα της ζήτησης, ιδιαίτερα του εναλλακτικού-θεματικού τουρισμού. Η προβολή της «καινοτομίας» της επιχείρησης, η τόνωση της περιβαλλοντικής της πολιτικής, η δημιουργία κινήτρων στους επισκέπτες, η απεύθυνση σε μια νέα κατηγορία επισκεπτών που εχουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός τους τη φύση και το περιβάλλον καθώς και τα οφέλη από την επέκταση της σεζόν, είναι μερικά ακόμη bike friendly οφέλη. Τέλος, η δυνατότητα για επέκταση των συνεργασιών με ειδικούς στο χώρο του θεματικού τουρισμού (ποδηλατικές εταιρείες, Greek bike specialist τουριστικά γραφεία κλπ), η συμμετοχή στα networking events της NatTour καθώς και στις εκθέσεις και τα λοιπά προωθητικά events, δίνουν νέες δυνατότητες και ευκαιρίες προβολής σε όλα τα μέλη του δικτύου.

Οι απαιτούμενες ενέργειες από πλευράς επιχειρήσεων και Δήμων-Προορισμών αφορούν στην εξασφάλιση από τους/τις ίδιους/ες ή από εξειδικευμένους συνεργάτες, βασικών ποδηλατικών υπηρεσιών και εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση του ποδηλάτη, την εύρεση, δημιουργία, σήμανση ή και συντήρηση ποδηλατικών διαδρομών, τον προσδιορισμό της ποδηλατικής ταυτότητας και περιεχομένου της επιχείρησης ή/και του προορισμού, και μια σειρά άλλων συμπληρωματικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του ποδηλάτη.

Περισσότερες πληροφορίες για το δίκτυο Bike Friendly, για τα μέλη του (ξενοδοχεία, δήμοι-προορισμοί, ποδηλατικές εταιρείες κλπ), καθώς και για τις προδιαγραφές ένταξης στο δίκτυο μπορείτε να βρείτε στον κόμβοwww.bikehotels.travel